vendredi 10 août 2012

Netherlands - Solidarity attack against Generali

"Donderdag 26 juli is er met behulp van wat gasflessen en benzine 
brand gesticht bij het kantoor van Generali in Diemen, Nederland. Solidariteit met 
de Genua gevangenen en anarchisten in Italië.

Thursday  26 July a fire was started at the office of Generali in 
Diemen, Netherlands with the help of a few gasbottles and gasoline. Solidarity with 
the Genua prisoners and anarchists in Italy."
 
 
Mail received on rookenas@no-log.org on 30/7/2012

Aucun commentaire: